Wyroby kompresyjne - I klasa ucisku

Podkolanówki, pończochy i rajstopy - I klasa ucisku.

Wyroby kompresyjne - I klasa ucisku W tej kategorii nie ma produktów.